Giới thiệu tổ chức MBM - Monthly Business Matching


MBM (Monthly Business Matching) là tổ chức kết nối giao thương, người Việt vì người Việt, MBM là một sản phẩm của VBM (Vietnam Business Matching).

MBM hoạt động dựa trên triết cùng đi đến thành công bằng con đường tử tế, với giá trị cốt lõi "nói thật - làm thật".

MBM lấy triết lý từ sách “Vương đạo cuộc đời" của ngài Inamori Kazuo làm kim chỉ nam trong quá trình hình thành và phát triển.

Triết lý kinh doanh từ sách Vương đạo cuộc đời