Hướng dẫn khai báo chương trình khuyến mãi chiết khấu trong phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn khai báo chương trình khuyến mãi chiết khấu.

1. [Khuyến mãi theo hóa đơn]
Nội dung chương trình: Khi khách hàng sử dụng hóa đơn có giá trị từ A đến B sẽ được chiết khấu % háo đơn hoặc số tiền nhất định.
Ví dụ: Với hóa đơn từ 200.000đ đến 500.000đ khách hàng được chiết khấu 10%. Từ 500.000đ sẽ được chiết khấu 15% hóa đơn.

Bước 1: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web.

Bước 2"Khuyến mãi - VIP" => "Chương trình khuyến mãi" => nhấn Thêm CTKM theo hóa đơn.

Bước 3: Trong bảng khai báo nhấn Thêm dòng => Chọn mức tiền và chiết khấu => Chọn thời gian áp dụng, tên chương trình => nhấn Lưu.
Để chạy chương trình khuyến mãi theo hóa đơn trên màn hình bán hàng bạn thao tác.
Chọn hóa đơn => nhấn Khuyến mãi => Chọn chương trình và nhấn OK.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
2. [Khuyến mãi theo hàng hóa]
Nội dung chương trình: Giảm X% (hoặc Xđ) cho Hàng hóa A (hoặc nhóm hàng B).
Ví dụ: Tưng bừng chào mừng sinh nhật Pepsi khuyến mãi 20% tất cả đồ uống của Cocacola.

Bước 1: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web.

Bước 2"Khuyến mãi - VIP" => "Chương trình khuyến mãi" => nhấn Thêm CTKM theo hàng hóa.

Bước 3: Chọn nhóm hàng tỉ lệ chiết khấu %. Nếu bạn dùng chiết khấu số tiền thì click vào ô CK Tiền => nhấn Chọn nhanh.

Bước 4: Thay đổi chiết khấu của từng tên hàng theo đúng chương trình của bạn => Khai báo tên chương trình, thời gian áp dụng => nhấn Lưu.

Khuyến mãi theo hàng hóa sẽ tự động chạy khi bạn chọn hàng hóa.