Hướng dẫn tạo mới tài khoản cho nhân viên và thay đổi phân quyền phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn tạo mới tài khoản cho nhân viên và thay đổi phân quyền.

[Tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên Bán hàng]
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Dân Trí Soft trên trình duyệt Web.

Bước 2: Vào "Hệ thống" => "Thông tin User"

Bước 3: Nhấn Thêm mới - Khai báo thông tin của nhân viên và nhấn Lưu.
Lưu ýTài khoản đăng nhập trong cùng nhóm người dùng nào sẽ được phân quyền như sau.
Phân quyền mặc định của phần mềm cho các nhóm:
Quản lí: Sử dụng tất cả các tính năng của cửa hàng trừ chức năng "Hệ Thống".

Thu ngân được phép:
+ Lưu hóa đơn.
+ In hóa đơn.
+ Xem và tìm kiếm hóa đơn.

Kế toán: Được phép Xem và tìm kiếm hóa đơn và các báo cáo trong chức năng Doanh thu.

Quản lí kho: Quản lí nhà cung cấp, Danh sách kho, Xuất nhập tồn kho, Định lượng hàng hóa, Giá vốn, Báo cáo Xuất Nhập Tồn.

Quyền sử dụng app Báo cáo doanh thuQuản lí.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
[Tạo thông tin cho Shipper]
Lưu ý
- Khai báo thông tin Shipper sẽ giúp bạn có thể gắng thông tin từng Shipper cho đơn hàng để tính doanh số.
- Nhân viên sẽ không có tài khoản đăng nhập vào phần mềm.

Để khai báo thông tin Shipper bạn cần thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm trên trình duyệt Web.

Bước 2: Nếu bạn có nhiều đơn vị cung ứng Shipper thì bạn cần Khai báo "Nhóm Shipper"
"Danh mục" => "Nhóm Shipper" => Nhấn "Thêm mới" và khai báo thông tin

Bước 3: Khai báo thông tin nhân viên Shipper
"Danh mục" => "Thông tin Shipper" => Nhấn "Thêm mới" và khai báo thông tin Shipper

Lưu ýMã Shipper phải viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt và không trùng mã với các nhân viên khác. Tốt nhất bạn nên để mặc định nếu số lượng shipper không nhiều.
----
[Phân quyền mới cho nhân viên]
Lưu ý: Tùy thuộc vào sự tin tưởng và nghiệp vụ của cửa hàng bạn có thể thay đổi phân quyền nhân viên khác với mặc định của phần mềm.
Bước 1: Đăng nhập cửa hàng trên trình duyệt Web.

Bước 2"Hệ thống" => "Phân quyền hệ thống".

Bước 3: Chọn Nhóm User và Module cần thay đổi phân quyền.

Bước 4: Click chọn hoặc bỏ chọn chức năng phân quyền.

Bước 5: Phân quyền xong cho Module nào bạn cần nhấn Lưu ở Module đó.