Hội thảo Job Analysis

- Job Analysis hay bảng phân tích công việc là công cụ phân tích đánh giá xem một nhân viên hiện tại đang làm những việc gì, có phù hợp với ...

Chương trình MBM-VBM Family Day 2018

Bên cạnh việc cùng nhau xây dựng mối quan hệ, trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh thì tại MBM chúng tôi còn cùng nhau hướng tới mục tiêu Phát...

Khóa đào tạo: Làm việc hiệu quả, chìa khóa của thành công, hoàn toàn miễn phí

Khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí: Làm việc hiệu quả, chìa khóa của thành công Thương hiệu cá nhân là lời hứa, làm việc hiệu quả là kết quả củ...

Đào tạo 5 phút của tuần, chương Vương Đạo của sách Vương Đạo Cuộc Đời

Đào tạo 5 phút của tuần, chương Vương Đạo của sách Vương Đạo Cuộc Đời

Việt Nam có rất nhiều điểm mạnh và mạnh nhất là mạnh ai người đó làm

Việt Nam có rất nhiều điểm mạnh và mạnh nhất là mạnh ai người đó làm

Khóa đào tạo cộng đồng hoàn toàn miễn phí: Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp

Nội dung buổi chia sẻ gồm các phần sau : 1. Tầm quan trọng thương hiệu bản thân. 2. Thương hiệu bản thân là gì? 3. Cấu trúc - thành phần chí...

5 phút đào tạo MBM offline ngày 07.05.2018: chương Đại Kế của sách Vương đạo cuộc đời

Phần trình bày của trưởng ban đào tạo: anh Nguyễn Minh Luân

Thư mời đăng ký tham dự offline MBM - HCM

Giao lưu mở từ 6h30 - 7h Tổ chức MBM sinh hoạt định kỳ từ 7h - 9h, thứ năm hàng tuần, tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM , số 149, đường ...